TIÊU CHÍ XÂY DỰNG SỨ MỆNH

Đăng bởi Nguyễn Văn Luân vào lúc 06/12/2021

TIÊU CHÍ XÂY DỰNG SỨ MỆNH

 

Sứ mệnh (Mission):Là lý do để tổ chức tồn tại. Các tổ chức thường thể hiện sứ mệnh của mình bằng một "tuyên bố sứ mệnh” xúc tích, ngắn gọn, giải thích tổ chức đó tồn tại để làm gì và sẽ làm gì để tồn tại.

Tuyên bố sứ mệnh của tổ chức cần đưa ra thông tin để trả lời 3 câu hỏi sau:

 

 • 2.1.Mục tiêu của tổ chức là gì?
 • 2.2.Tổ chức sẽ làm gì và phục vụ ai ( lĩnh vực hoạt động, khách hàng) ?
 • 2.3.Những nguyên tắc và giá trị nào là kim chỉ nam cho các hoạt động của tổ chức?
 •  

Một bản tuyên bố sứ mệnh có hiệu quả thường phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 

 • Rõ ràng, dễ hiểu. Ngắn gọn và cô đọng;
 • Chỉ ra được tại sao ta làm việc đó và lý do tồn tại của tổ chức là gì?
 • Phải đưa ra được định hướng cho các hoạt động thích hợp và không quá hẹp;
 • Phải thể hiện được các cơ hội và chỉ ra được cái mà xã hội nhớ đến chúng ta;
 • Phù hợp với các khả năng riêng có của ta;
 • Phải thấy được cam kết của chúng ta.
 •  

Những sai lầm thường gặp với sứ mệnh của tổ chức:

 

 • Không có tuyên bố sứ mệnh;
 • Đồng nhất chức năng nhiệm vụ với sứ mệnh;
 • Các mục tiêu nhiệm vụ mâu thuẫn với sứ mệnh hoặc đi chệch hướng đề ra trong sứ mệnh;
 • Sứ mệnh không được mọi người hiểu và ủng hộ;
 • Sứ mệnh không được rõ ràng hoặc không được truyền đạt rõ ràng tới cá nhân trong tổ chức, không thể hiện rõ phương hướng hoạt động của tổ chức

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng( Sản phẩm)